Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Kameňolom - Ostrá skala

Na pohorí Mních sa pri Stráni nad Liskovou hrdo vypínala Ostrá skala, ktorá sa stala dominantou obce. Avšak v dôsledku stáleho dolovania kameňa od roku 1945 menila svoj tvar a stávala sa jednotvarou.V júni 1952 kameňolom prešiel pod správu Jednotného roľníckeho družstva , dolovalo sa v ňom veľké množstvo kameňov na stavbu ciest, úpravu vodných tokov a stavbu domov.Zaujímavým bol komorový odstrel kameňa v júli 1958 . Predchádzali mu prísne bezpečnostné opatrenia. V určenú hodinu bola zastavená premávka na železnici aj na štátnej ceste, občania boli povinný pootvárať okná. Pri vývrte otvoru pre nálož bola v kameňolome objavená jaskyňa s kvapľovou výzdobou. Žiaľ, robotníci a zvedavci kvaple zničili. Vchod do jaskyne bol po preskúmaný pracovníkmi Liptovského múzea v Ružomberku zatvorený. Po druhom odstrele sa objavená jaskyňa zasypala kamením.Ďalší komorový odstrel bol 22.10.1960 na získanie kameňa, ktorý bol použitý aj na stavbu priehrady v Krpeľanoch a na Liptovskej Mare.Ďalší odstrel bol 11.11.1960. Pri tomto odstrele bol zničený aj vrchol „ Ostrej skaly“, ktorý sa už aj tak nakláňal a bol životu nebezpečný pre robotníkov v kameňolome. Tým sa zmenil pôvodný obraz Mnícha . Medzi spadnutými kameňmi robotníci našli hlinené črepiny pravdepodobne zo starovekých hlinených urien / v minulosti na úpätí kameňolomu bolo staré pohrebisko kláštora pri Martinčeku /. V súčasnosti o krásnej Ostrej skale nad obcou vie už len málokto.

Autor: zdroj - Liskovská pamätnica,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív