Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Zbor pre občianske záležitosti

Koncom r. 1957 sa pri MNV zriadil Aktív pre občianske záležitosti pod vedením miestneho učiteľa Jozefa Žatkuliaka. Aktív mal bohatú činnosť pri sobášoch, krstoch pohreboch, jubilejných výročiach občanov a pod.10.1.1977 Rada MNV v Liskovej schválila založenie zboru pre občianske záležitosti /ZPOZ/ pri MNV. Jeho členmi boli: Edita Kluková - predseda, Mikuláš Kačalka - tajomník, členovia: Stanislav Krakovský, Anna Huntošová, Eva Štrbinová, Terézia Štulrajterová, Aurélia Šrobárová, Anton Katrák, Zuzana Pirohová, Eva Slimáková, Anna Poláková,Jana Hlušková - viedla pamätnú knihu.Členovia zboru pracovali podľa plánu činnosti a vykazovali bohatú činnosť : občianske sobáše, uvítanie detí do života, rozlúčka s brancami, jubilanti obce, pohovory so snúbencami, rozlúčky so zosnulými, odovzdávanie občianskych preukazov, výročia sobášov, pozdravy jubilantom v miestnom rozhlase a iné.Poslaním ZPOZu bolo, aby sa zvyšovala ideová a kultúrna úroveň občanov, aby významné chvíle v živote občanov a rodín boli predmetom pozornosti spoločnosti.Predchodcom ZPOZu bol Aktív pre občianske záležitosti, ktorý vznikolkoncom roka 1957 pri MNV pod vedením učiteľa Jozefa Žatkuliaka. Aktívpracoval pri sobášoch, pohreboch, jubilejných výročiach občanov a pod.

Autor: zdroj - Liskovská pamätnica,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív