Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013.

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 v obci Lisková, ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013.1 Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce starosta obce 2. Určiť zamestnancov obce zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zoznam predložiť príslušnému obvodnému úradu starosta obce do 26.08.20133. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti starosta obce do 30.09.20134. Vymenovať zapisovateľov okrskovej volebnej komisie starosta obce do 03.10.20135. Vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov obec do 05.10.20136 Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií starosta obce 11.10.20137. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskových volebných komisií starosta obce do 15.10.20138. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb obec do 15.10.20139. Uverejniť zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby predsedu obec do 25.10.201310. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na okrskovú volebnú komisiu obec do 25.10.201311. Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií Starosta a zapisovatelia okrsk.voleb. komisií do 08.11.201312. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností na hlasovanie obec do 08.11.201313. Doručiť hlasovacie lístky okrskovým volebným komisiám obec do 09.11.201314. Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznamy voličov okrskovým volebným komisiám obec do 09.11.201315. Prevziať do úschovy volebné spisy okrskových volebných komisií obec bezprostredne po ukončení činnosti okrskových volebných komisií

Autor: OU Lisková - Tomková,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív