Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Lisková na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.Obec má vypracovanú smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá má zabezpečiť jednotný, efektívny a hospodárny postu pri obstarávaní zákaziek.Identifikačné údaje verejného obstarávateľaNázov: Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 LiskováŠtatutárny zástupca : Ing. Jozef Murina, starosta obceIČO : 00315559DIČ : 2020589659č. bežného účtu : 1647985001/5600, Prima banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok, A. Bernoláka 1 034 16 Ružomberok,tel.: 044/4326221, 4303834 fax :044/4324525,4303834mail: ouliskova@stonline.skČíslo katastrálneho územia: 832871Kód obce voľby 510 780 okresu 508Okeč : 75110

Zákazky s obstarávacou hodnotou nad 1000,-€

--- Výzva --- „Stavebné úpravy mostíka na križovatke ulíc pod Chočom a pod Stráňou“

Podlimitné zákazky

-

-

Nadlimitné zákazky

-

-

Súhrnná správa zákaziek nad 1000,-€

-

Autor: OÚ Lisková,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív