Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Slovenská evanjelická jednota, odbor 397 Mateja Križku v Liskovej 1935-1951

SEJ bola založená v roku 1920 v Klenovci. Ustanovujúca schôdza SEJ v Liskovej sa konala 15.12.1935, bolo zvolené predsedníctvo a správny výbor na dvojročné obdobie:Anna Šolcová – predsedníčka, Ondrej Baláž- podpredseda, Štefan Duraj, Vladimír Lukáč Pálení – zapisovatelia, Jozef Baláž – účtovník, Cyprián Lukáč- pokladník.Schádzali sa raz za mesiac v škole po večierni. Členské schôdze mali ustálený program: nábožné piesne a predpísané modlitby, kultúrny program, prejednávanie aktuálnych záležitostí SEJ a rôzne iné. V roku 1936 boli členské príspevky 2,- Kčs mesačne od r. 1939 2,50 Kčs, od r. 1948 5,- Kčs.V roku 1950 mala SEJ 109 členov. Noví členovia skladali sľub vernosti do rúk predsedu na členskej schôdzi, oslovovali sa brat a sestra . Okrem členského prispievali do fondov: vencového, posmrtného, populačného, poskytovali aj finančné dary. Financie získavali zo vstupného z predstavení. SEJ ako svojpomocný spolok poskytoval svojim členom posmrtnú podporu 500-2000 Kčs, výbavné mladuchám 200-300 korún, podporu pri narodení dieťaťa, invalidom, chudobným rodinám ap. Posielali milodary sirotincom, na stavby kostolov, a rôzne zbierky. Hlavnou náplňou SEJ bola náboženská a vzdelávacia činnosť. 14.8.1938 pri spomienke na zosnulého zborového dozorcu Mateja Križku z vďačnosti a úcty predsedníctvo schválilo premenovanie miestneho odboru SEJ č. 397 oborom Mateja Križku.Dňa 20. augusta 1939 sa konala slávnosť posvätenia smútočnej zástavy, ktorú zakúpil Ondrej Lukáč za 2.090,- korún. Nábožný spev viedol celocirkevný kantor Zdenko Pastor, liturgoval ružomberský kaplán Jen“offi.Boli prítomní farári a veriaci zo širokého okolia, zástupcovia okresného a obecného úradu, hasičov a iných zložiek.Predsedníctvo SEJ, odboru 397 Mateja Križku v Liskovej / 1937-1950/. Predseda: Adolf Lukáč KrižanPodpredseda: Karol Muríň, Cyprian Lukáč st.Zapisovatelia: Ferdinad Lukáč, Jozef Teniak, Ferdinand Macko Lupták, Milan Baláž.Účtovníci: Miloslav Grešo, Ferdinand Lukáč, František Lukáč Nižný, Vojtech Kontra, Ferdinand Macko Lupták, Pavel PetríkPokladník: Ľudmila LíškováSprávny výbor: Jozef Lukáč Páleník, Mária Muríňová st., Ján Lukáč Nižný, Albína Balážová, Vladimír Lukáč Páleník, Adolf Lukáč Nižný, Ján Lukáč Kánis, Ján Macko Prčeniak, Peter Teniak, Berta Lukáčová Páleníková.Revízori: Ondrej Muríň, Jozef Baláž, Pavel Lukáč Majerkin, Štefan Priechodský. SEJ zanikla r. 1951. Za pätnásť rokov svojho pôsobenia pozdvihla náboženskú a vzdelanostnú úroveň evanjelikov. Spracované podľa zápisnice SEJ a Príspevkového menoslovu, ktoré zachovala Elena Lukáčová Križanová.

Autor: Ľudmila Muríňová,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív