Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Vyvesenie schváleného VZN

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol - vyvesený : 6.8.2013- zvesený : 9.9.2013Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa: 11.9. 2013 Zvesené dňa: Nadobudne účinnosť: 1. októbra 2013 Ing. Jozef Murinastarosta obce
Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Autor: OÚ Lisková,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív