Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 v obci Lisková, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014 od 7:00 do 22:00 h.


 

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
obec Lisková z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia plní  nasledovné úlohy:

 Úloha

 

  Termín

Obec - starosta obce

1.

Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb  na podmienky obce

 

do 07.03.2014

2.

Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb

 

        do 07.03.2014

3.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

 

         do 04.04.2014

4.

Vyhradiť všeobecne záväzným nariadením miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani

 

         do 14.04.2014

5.

Dopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené podmienky

 

            do 14.04.2014

 

6.

Zaslať ministerstvu vnútra údaje o občanoch iných členských štátov Európskej únie zapísaných do zoznamu voličov

 

do 17.04.2014

7.

Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je podľa oznámenia ministerstva vnútra zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie

 

priebežne

8.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

do 19.04.2014

9.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

 

25.04.2014

10.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie

 

do 01.05.2014

11.

Informovať voličov o  čase a mieste konania volieb doručením oznámenia

 

do 04.05.2014

12.

Doručiť voličom zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách

 

do 04.05.2014

13.

Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií

 

do 16.05.2014

14.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným zariadením a pomôckami

 

do 23.05.2014

15.

Vydávať voličské preukazy a viesť o tom evidenciu

 

od 24.04.2014

do 22.05.2014

16.

Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrskovým volebným komisiám

 

najneskôr 2 hodiny

 pred začatím hlasovania

17.

Doručiť hlasovacie lístky,  zápisnice a obálky okrskovým volebným komisiám

 

najneskôr v deň volieb

18.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty od okrskových volebných komisií

 

 do 26.05.2014

 

 

V Liskovej 3. marca 2014           

 

 

                                                                                                                      Ing. Jozef Murina

                                                                                          starosta obce

Autor: Janka Tomková,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív