Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Zber odpadov

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

V dňoch 4.4.2014 a  5.4.2014 / piatok, sobota / budú v obci umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad z domácností.

Jeden kontajner bude uložený na Nižnom Záhumní pri odbočke k detskému ihrisku a druhý na konci Vyšného Záhumnia.

Do týchto kontajnerov je možné vhadzovať napr. : staré koberce, matrace, kusy nábytku ap. odpad veľkých rozmerov.

Je zakázané do kontajnerov vhadzovať konáre, elektronický odpad, batérie, iný nebezpečný odpad.

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU

Do zberu: chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, el. sporáky, el. radiátory, vysávače, pračky, žehličky, rozhlasové a televízne prijímače, telefóny, mobilné telefóny a iný elektronický odpad .

Upozorňujeme, že do zberu bude prevzatý len nepoškodený tovar, t.j. spotrebiče nemôžu byť porozoberané na súčiastky.

Takto vytriedený odpad môžete vo štvrtok 3.4.2014 včase od 7.oo hod do 14.oo hod. vyložiť pred svoj dom.

ZBER TEXTILU

V tomto týždni od utorka 1.4. do piatku 4.4.2014 je zber šatstva pre charitu. Veci prosíme zabaliť do igelitových vriec či krabíc , vložiť do kontajnera alebo do garáže za obecným úradom.

PAPIER a ŽELEZNÝ ŠROT

Zber 2.5.2014 . Vo Vašich domácnostiach si môžete pripraviť do zberu papier a železo. Zber týchto odpadov bude organizovať naša Základná škola prostredníctvom svojich žiakov.

Autor: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív