Obec Lisková Dnes je pondelok, 21.10.2019

Muriena naša, kde si prebývala...

V dávnej minulosti ľudia verili, že určitými rituálmi či obradmi môžu napomôcť prírode. Jedným z takýchto zvykov bolo vynášanie Murieny – slamenej bábky, ktorá symbolizovala dlhú a krutú zimu.

Verili, že jej vynesením a hodením do potoka, aby odplávala privolajú príchod jari – nového života, slnka a radosti. U nás – v Liskovej sa Muriena vynáša 3 týždne pred Veľkou nocou. Tak v nedeľu 30. marca za krásneho slnečného a teplého dňa 18 členná krojovaná skupina žien a dievčat spolu s bábkou prešla po dedine s piesňami ako „Slnko, slnko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko...“ či „...vyniesli sme Murienu zo vsi, priniesli sme máj nový do vsi...“ Pomáhali im ďalšie 2 ženy, ktoré po domoch oznamovali tento pekný ľudový zvyk a pozývali občanov spolu so ženami zahnať zimu. Starosta obce Ing. Jozef Murina ďakuje členkám miestnej organizácie Červeného kríža, oddielu Rekreačnej telesnej výchovy a športu pri OŠK a Jednoty dôchodcov za zachovanie tejto krásnej ľudovej tradície, veď minulosť je neoddeliteľnou súčasťou našej prítomnosti či budúcnosti.


Autor: Edita Forgáčová,
Modifikoval: Edita Forgáčová,

Najbližšie podujatiaOrganizácie a Združenia


Archív